A weboldalunkon cooki-kat / sütiket használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A Cookie-k azért vannak, hogy felhasználóbarátabbak legyünk és hatékonyabb ajánlatot tehessünk Önnek. A cookie-k olyan kis adatok, amelyeket a számítógépe/eszköze tárol a böngészés közben. Főleg az úgynevezett "Session-Cookies" -t használjuk. Ezek azonnal törlésre kerülnek, amikor bezárja weboldalunkat. A cookie-k nem károsítják a készülékét, és nem tartalmaznak vírusokat. Felhasználóként letilthatja a cookie-kat. Amennyiben letiltja ennek alkalmazását a böngészőjében, bizonyos funkciók esetleg nem fognak működni. További információt a cookie-król az Adatkezelési Tájékoztatóban talál.

Weboldalunk használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát.
Termékek Menü

Elállási tájékoztató

EURO KAISER WEBSHOP

Tájékoztató az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján megillető elállási jogról

Ön 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az interneten történő vásárlás során létrejött szerződéstől. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási  nyilatkozatát.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségünk valamelyikére:

postai levelezési cím: Euro Kaiser üzlet 9012. Győr, Malomszéki út 9 (Family Center)

e-mai cím: eurokaiserwebshop@gmail.com

Az elállási jogát az erre a szándékára vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is vagy tehet saját nyilatkozatot is. Az elállás megérkezését minden esetben elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést azonban mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. (visszaküldési/személyes átadási cím: Euro Kaiser üzlet 9012. Győr, Malomszéki út 9 (Family Center)) Kétség esetén Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát határidőben bejelentette.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:

  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg, vagyis az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. (a cégeknek, vállalkozásoknak (egyéni vállalkozó is) és közületeknek kiállított számlát kérő ügyfelek nem fogyasztók!)

 

Jelen tájékoztatót és az elállási jog gyakorlásához segítséget nyútó nyilatkozatmintát elérheti az alábbi linkeken:

https://eurokaiser.shoprenter.hu/custom/eurokaiser/image/data/spots/elallasi_jog_nyilatkozat_eurokaiser_2018.pdf

https://eurokaiser.shoprenter.hu/custom/eurokaiser/image/data/spots/elallasi_jog_nyilatkozat_eurokaiser_kitolteshez.docx